Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

Heykel nedir?Üç boyutluluk mudur heykeli ayıran?
Malzeme farklılığı ne denli zenginleştirir heykelin dilini?
Heykel kime ne der? Bir şey der mi?Demeli midir?Derse nerede,ne biçimle, nasıl der?Dediklerinden ne anlaşılır?
Denilenler,denilenleri üstüne alır mı? Üstüne almalı mıdır?

HEYKEL ne BEN kimim? Yaptıklarım Heykel midir?
Benim kim olmam, işlerimi nasıl etkilemiştir?
Üretimim sürmeli mi?
BEN..BEN..BEN...Daha neler var,içeri girebilen bilir.

 

HEYKELLERİM ÜZERİNE:

teknik: ahşap-metal krom kaplama
boyut:  15x15x50 cm.(ortalama-değişik boyut)
seçim gerekçem: atılabilen parçaların sanat elemanına dönüştürülerek yaşama kazandırılması.
ilkelerim:

    *plastik değerlerin görselleştirilmesi.
    *anlaşılırlık,şaşırtıcılık.
    *dayanıklılık, kalıcılık.
    *günlük yaşamda yer bulabilmesi.
    *bben’i anlatabilmesi.


içerik:

yaşam,kültürlerin sıçraması-köprüleri geçmesi üzerine
kuruludur.bu nokta,bireysel ve toplumsal olarak en zor
andır,çelişkili-kararsız-şaşkın-güvensiz-heyecanlı-sert-
kırılgan-v.b.dış dünyası toz pembe –pürüzsüz gibi
görünse de-bilinse de,iç dünyanın kaynayan özelliğini
anlatmaktı dileğim. şakirsağlam

 

(2019 NOTU

Heykel çalışmalarımı sürdürüyorum.

Boyutları büyüttüm.

Kavramları geliştirerek düzenledim.

Üstteki fotograflara yenilerini ekledim.)

KAVRAMSAL, KAVRAM, SANAT.

Sanat, yaratmaktır. Yaratıcılık, sanatçının üretim süreci. Yaşama tutunuş.
Sanatçı insandır.
Üretiminin kaynağı, nedeni, besini insandır. İnsanlardan alıp, yeni biçimini yartır ve onlara geri verir.
Üretim: Kavram, kurgu ve uygulama.
Kavram, heykelin canıdır. Malzeme fiziğidir.
Yararlı ve güzel olanla yürüyüş.
Giz değil, açıklılık. Anlaşırlılık.
Olağanüstü değil olağan.
Sade ve az malzeme ile şatafatın kirini azaltım.
Geçmişin deneyim ve uygulamalarını içselleştirerek, yenidenlik. Geleceğe yolculuk.
Farklı malzemeleri uyumlaştırmak. Farklı insanların, farklılıklarıyla uyum sağlayabilmelerine yönelmek.
Kolaylılık özelliği ile "ben de yaparım" duygusunu ve kendine güveni yaşatmak.
Kendi kültürlerine bakabilmek, görmek, anlamak, sormak, tartışmak, sorgulamak, çözümlemek.
Doğadan alınanı, doğaya salmak.
Atılanları değerli kılmak, yeniden var etmek, işe yaratmak. Çöp olmaktan kurtarmak.
Her insan tarafından ulaşılabirlik. Ulaşılamaz olunca, ad değişitirilip, HİRA DAĞINA oturtulabilir.
Kaide sınır çizer. Heykelin, kendi tabanı-ayakları üzerinde durması ise insanlarla arasındaki sınırı kaldırır.
Yalnızlık- kendi başınalık değil, insanların arasındalık. Kentte, köyde, evde insanlarla yaşamak.
Çeşitli uygulamalarla, doğa koşullarına içerde ( küçük boyutlu) ve dışarda (büyük boyutlu-abide) dayanıklılık, yaşayana direnci taşımak.

 

"Türkelli'den Tünya'ya bir Damla T"

Sanata dokunmaya devam. 

Sanat; güzel duyguları geliştirir. Güzellikleri görmeyi, aramayı ve üretmeyi etkinleştirir. Güzeli üretirken, güzel insan oluruz. 

GÜZELLİKLE...

Tsanat / Şakir Sağlam

Dil Çevirici

trzh-TWenfrdejalvrues
Turkey 45.7% Turkey
United States 33.6% USA
Russia 14.1% Russia

Total:

58

Countries
2465626
Today: 1