Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

Kaval, içi boş boru gibi ahşap ya da metalden yapılır. Önde yedi, arkada bir deliği bulunur. Üflemeli bir çalgıdır.

Kavalın sesi yanık, duyguludur. Çoğunlukla çobanlar kullanır ve çobanın kaval çalarak, koyunları suya indirme öyküsü nerdeyse herkes tarafından bilinir.
Kaval doğu kültürlerinin çalgısıdır, batı müziğinde yoktur. Batı müziği çok seslidir. Çok sesli orkestra içinde, tek sesli olan kavala yer yoktur. Kavalın batı müziğindeki karşıtı blok flüttür. Blok flüt gibi yine batı müziğinin üflemeli çalgısı yan flüt olarak bilinen flüttür.
Batı müziği içinde kullanılan blok flüt de yetersizdir. Çünkü piyanonun tüm seslerine uyum sağlayamamaktadır. Bu konuda dilli kaval alanında olumlu gelişmeler vardır. Örneğin, piyanonun tüm seslerini verebilecek sayıda olan, on iki kaval üretilmiş ve orkestra için düzenlemelerde yer almıştır.

Karar Sesi
Öndeki yedi deliğin ilk üst beşi ve arkadaki tek delik kapatılarak alınan ses, piyanodaki ses karşılığına denk düşen sesin  karar sesidir. Karar ses notası ile başlayan tüm parçalar o kaval ile çalınacak demektir.

Alttaki fotografta görülen kavalların yanında karar sesleri de yazılmıştır.

Dilli Kaval ve Dilsiz Kaval:

Dilli Kaval


Üfleme deliğinden dil takılarak ses elde edilir. Bu dil nedeniyle adı dilli kaval olarak bilinir. Dilli kavallara halk dilinde çoban kavalı da denilmektedir.

1965 yılında Kasım Gürsoy tarafından bana armağan edilen, Fransız yapımı, metal pirinç MİBemol dillikaval.

(kaval çantam: köyümüzde dokuduğumuz dastar eskilerinden yapılmıştır)   


Dilsiz Kaval


Dili olmayan ve içi tam boru gibi boş olan kavallara da dilsiz kaval denir.


Diğer Üflemeliler


Üflemeli çalgıların ney, mey, duduk, zurna, pan flüt, blok flüt, yan flüt olarak bilinen flüt, klarinet gibi farklılıklar gösteren türleri, farklı amaçlar için günümüzde kullanılmaktadır. 

"Türkelli'den Tünya'ya bir Damla T"

Sanata dokunmaya devam. 

Sanat; güzel duyguları geliştirir. Güzellikleri görmeyi, aramayı ve üretmeyi etkinleştirir. Güzeli üretirken, güzel insan oluruz. 

GÜZELLİKLE...

Tsanat / Şakir Sağlam

Dil Çevirici

trzh-TWenfrdejalvrues
Turkey 45.7% Turkey
United States 33.6% USA
Russia 14.1% Russia

Total:

58

Countries
2465626
Today: 1