Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

(başlangıçtan günümüze>alttan yukarı sıralanmıştır)

 

5- Tsanat / T resimlerim: (2001-......)

Tresimlerim...2001 yılından başlayarak "Tresim" projemi uygulamaya başladım.

4- Figüratif Resimlerim (1997-2000)

 

Figüratif resim yapmaya karar vererek bunu da bir manifesto ile saptamak benim için önemli elbette. Bu çalışmalarım GÖÇ resimleri ile bir katalogda toplanmıştır ve sergisi yapılmıştır.

Çalışmanın önemi, soyut bir sürecin bitimine karar vermekti. Bu süreci tanımlamak ve ne yapılacağını şaşırmadan ortaya koymak..

3- Soyut lirik resimlerim ( 1990 / 1997 )

Soyut sözcüğü, figürsüz olarak anlamlandırılırsa kanımca doğru olur. Çeviri zorlukları / yanlışlıkları nedeni ile anlam karışıklıkları olmaktadır.

Benim figürden anladığım; yaşamdaki tüm anlaşılır - tanıdık - algıladığım nesne ve varlıkların biçimleridir, GÖRÜNÜRLÜKLERİDİR.

Soyut ise; bilinmeyen - var olmayan biçimleri, yeniden yaratılan biçimleri belirleyen, tanımlayan sözcüktür.
Benim soyut lirik çalışmalarım bu anlayışın bütünlük sürecidir.
Ama sanatın süreci kendi mantığı içinde yol alıyor. Bu sürec icinde, insan da kendi sürecini sürekli sorguluyor. Bu hesaplaşma, sana ait olan ama tarihsel sürecin göz ucuyla incelediği, farklı yargılarıyla da açıklanabiliyor.
Farklı bir süreç, bambaşka bir heyecan, denemenin sonsuz tadı...
Figürü, içerdeki hareketi-enerjiyi aramaya, yakalamaya sınırsız açlık...

2- İlk resimlerim ( 1965 / 1990 )

Bu dönemde ilkokul öğretmeni olarak köylerde çalıştım. Köy yaşamından gelen biri olarak köy resimleri yaptım. El sanatları, taş ustalığı, mobilyacılık, marangozluk ( baba mesleği ) üzerine çalışmalarım oldu. Kente inince de tabelacılık yaptım.
Eğitim Enstitüsü Resim-İş Bölümünü bu birikimle ve 12 eylüle giden dar yollarda tamamladım. Elbette resimlerime etki edecektir.

1- Çizgi Resimlerim

Çizgi insan elinin-beyninin bütünselliğinde gelişir.

Her bireyin karekterini yansıtabilmesi önemlidir, çizginin.

Resmin temeli olan çizgi, renge geçişle gücünü renge verir. Elbette özgücü sürmektedir.

Çizgi (desen) resim sanatçının tüm zamanlarında sürmektedir.

 Fatih-1965

1965 yılında Trabzon İlköğretmen Okulun'da 15 yaşında katıldığım; Fatih sergisindeki Fatih adlı resmimle başlayan süreç...

"Türkelli'den Tünya'ya bir Damla T"

Sanata dokunmaya devam. 

Sanat; güzel duyguları geliştirir. Güzellikleri görmeyi, aramayı ve üretmeyi etkinleştirir. Güzeli üretirken, güzel insan oluruz. 

GÜZELLİKLE...

Tsanat / Şakir Sağlam

Dil Çevirici

trzh-TWenfrdejalvrues
Turkey 41.3% Turkey
United States 35.8% USA
Russia 18.8% Russia

Total:

25

Countries
2462596
Today: 4