Müze fikri ülkelerin geçmişini geleceğe bağlama kanallarından.

Çok değerli eserlerin kalıcılığı sağlanan bu kurumlar artırılmalı, yaygınlaştırılmalı ve güvenliği sağlanarak kitlelere açılmalıdır.

Konuralp Müzesi bu düşünce ile izleyelim.