Heykel

Sanat, yaratmaktır. Yaratıcılık, sanatçının üretim süreci. Yaşama tutunuş.

Sanatçı insandır.

Üretiminin kaynağı, nedeni, besini insandır. İnsanlardan alıp, yeni biçimini yaratır ve yine insanlara geri verir.

* Üretim: Kavram, kurgu ve uygulama.
* Kavram, heykelin canıdır. Malzeme fiziğidir.
* Yararlı ve güzel olanla yürüyüş.
* Giz değil, açıklılık. Anlaşırlılık.
* Olağanüstü değil olağan.
* Sade ve az malzeme ile şatafatın kirini azaltım.
* Geçmişin deneyim ve uygulamalarını içselleştirerek, yenidenlik. Geleceğe yolculuk.
* Farklı malzemeleri uyumlaştırmak. Farklı insanların, farklılıklarıyla uyum sağlayabilmelerine yönelmek.
* Kolaylılık özelliği ile “ben de yaparım” duygusunu ve kendine güveni yaşatmak.
* Kendi kültürlerine bakabilmek, görmek, anlamak, sormak, tartışmak, sorgulamak, çözümlemek.
* Doğadan alınanı, doğaya salmak.
* Atılanları değerli kılmak, yeniden var etmek, işe yaratmak. Çöp olmaktan kurtarmak.
* Her insan tarafından ulaşılabirlik. Ulaşılamaz olunca, ad değiştirilip, HİRA DAĞINA oturtulabilir.
* Kaide sınır çizer. Heykelin, kendi tabanı-ayakları üzerinde durması ise insanlarla arasındaki sınırı kaldırır.
* Yalnızlık – kendi başınalık değil, insanların arasındalık. Kentte, köyde, evde insanlarla yaşamak.

        
* Çeşitli uygulamalarla, doğa koşullarına içerde ( küçük boyutlu) ve dışarda (büyük boyutlu-abide) dayanıklılık, yaşayana direnci taşımak.