* kendim için hiç çalışmadım: hep kendime çalıştım

* ayazda kar yağmaz

* uzağı göremeyenler stada gider

* her kuluçkaya yatan yumurta yapamaz

* her taştan duvar olmaz

* şemsiyenin önü arkası aynıdır

* savaşlarla büyüdüklerini sananlar, en küçüklerdir

* en kıvrak çizgi karadeniz’ dedir

* en çabuk, ince uçla delinir.

* kavga öncelikle kendinledir

* güzeli düşün, üret; çirkine yer kalmasın

* beğenilmek hoştur, kapılan sarhoştur

* sınırları sanat yıkarsa, kalıcı olur

* karanlık/işkence/ölüm eşitliyor insanı

* şiir direnir

* kimliğini anlatmaktır, sanat

* elini kaldırma, indirmek zordur

* köyünü yok edersen, geçmişini/kültürünü arama

* vardığın yer senin ile seni yetiştirenlerindir

* bulut varsa, yağmur yağar

* 0-7 yaş sensin, ara

* barış güzellikleri besler, güzelliklerden beslenir

* kış gelmezse kork, kıştan değil

* şafaklar, ölümleri gizlediği gibi; özgürlükleri de doğurur

* sermayenin yurdu, sermayedir

* terazin olsun ki; tartabilesin

* feodal erkeğin, karakutusu kadınlık dışıdır

* her okuduğun kendinedir