1- İlk resimlerim ( 1965 / 1990 )
Bu dönemde ilkokul öğretmeni olarak köylerde çalıştım. Köy yaşamından gelen biri olarak köy resimleri yaptım. El sanatları, taş ustalığı, mobilyacılık, marangozluk ( baba mesleği ) üzerine çalışmalarım oldu. Kente inince de tabelacılık yaptım.
Eğitim Enstitüsü Resim-İş Bölümünü bu birikimle ve 12 eylüle giden dar yollarda tamamladım. Elbette resimlerime etki edecektir.

1965 yılında Trabzon İlk Öğretmen Okulun’da Fatih sergisindeki Fatih adlı resmimle başlayan süreç…

2- Soyut lirik resimlerim ( 1990 / 1997 )
Soyut sözcüğü, figürsüz olarak anlamlandırılırsa kanımca doğru olur. Çeviri zorlukları / yanlışlıkları nedeni ile anlam karışıklıkları olmaktadır. Benim figürden anladığım; yaşamdaki tüm anlaşılır – tanıdık – algıladığım nesne ve varlıkların biçimleridir, GÖRÜNÜRLÜKLERİDİR.Soyut ise; bilinmeyen – var olmayan biçimleri, yeniden yaratılan biçimleri belirleyen, tanımlayan sözcüktür.

Benim soyut lirik çalışmalarım bu anlayışın bütünlük sürecidir.
Ama sanatın süreci kendi mantığı içinde yol alıyor. Bu sürec icinde, insan da kendi sürecini sürekli sorguluyor. Bu hesaplaşma, sana ait olan ama tarihsel sürecin göz ucuyla incelediği, farklı yargılarıyla da açıklanabiliyor.
Farklı bir süreç, bambaşka bir heyecan, denemenin sonsuz tadı…
Figürü, içerdeki hareketi-enerjiyi aramaya, yakalamaya sınırsız açlık…

3- Figüratif Resimlerim (1997-2000)
Figüratif resim yapmaya karar vererek bunu da bir manifesto ile saptamak benim için önemli elbette. Bu çalışmalarım GÖÇ resimleri ile bir katalogda toplanmıştır ve sergisi yapılmıştır.


Çalışmanın önemi, soyut bir sürecin bitimine karar vermekti. Bu süreci tanımlamak ve ne yapılacağını şaşırmadan ortaya koymak…

MANİFESTO yazarak, Tresimlerine başladım.

4- Tsanat / T resimlerim: T resimlerim yaşamda yerini alıyor. (2001-……)

Tresimleri için makaleme bakınız.

T RESİMLERİM