(başlangıçtan günümüze>alttan yukarı sıralanmıştır)

5- Çizgi Resimlerim

Çizgi insan elinin-beyninin bütünselliğinde gelişir.

 

Her bireyin karekterini yansıtabilmesi önemlidir, çizginin.

Resmin temeli olan çizgi, renge geçişle gücünü renge verir. Elbette özgücü sürmektedir.

Çizgi (desen) resim sanatçının tüm zamanlarında sürmektedir.


4- Tsanat / T resimlerim: (2001-......)

Tresimlerimden örnekler...

3- Figüratif Resimlerim (1997-2000)

Figüratif resim yapmaya karar vererek bunu da bir manifesto ile saptamak benim için önemli elbette. Bu çalışmalarım GÖÇ resimleri ile bir katalogda toplanmıştır ve sergisi yapılmıştır.

Çalışmanın önemi, soyut bir sürecin bitimine karar vermekti. Bu süreci tanımlamak ve ne yapılacağını şaşırmadan ortaya koymak..

2- Soyut lirik resimlerim ( 1990 / 1997 )

Soyut sözcüğü, figürsüz olarak anlamlandırılırsa kanımca doğru olur. Çeviri zorlukları / yanlışlıkları nedeni ile anlam karışıklıkları olmaktadır.

Benim figürden anladığım; yaşamdaki tüm anlaşılır - tanıdık - algıladığım nesne ve varlıkların biçimleridir, GÖRÜNÜRLÜKLERİDİR.

Soyut ise; bilinmeyen - var olmayan biçimleri, yeniden yaratılan biçimleri belirleyen, tanımlayan sözcüktür.
Benim soyut lirik çalışmalarım bu anlayışın bütünlük sürecidir.
Ama sanatın süreci kendi mantığı içinde yol alıyor. Bu sürec icinde, insan da kendi sürecini sürekli sorguluyor. Bu hesaplaşma, sana ait olan ama tarihsel sürecin göz ucuyla incelediği, farklı yargılarıyla da açıklanabiliyor.
Farklı bir süreç, bambaşka bir heyecan, denemenin sonsuz tadı...
Figürü, içerdeki hareketi-enerjiyi aramaya, yakalamaya sınırsız açlık...

1- İlk resimlerim ( 1965 / 1990 )

Bu dönemde ilkokul öğretmeni olarak köylerde çalıştım. Köy yaşamından gelen biri olarak köy resimleri yaptım. El sanatları, taş ustalığı, mobilyacılık, marangozluk ( baba mesleği ) üzerine çalışmalarım oldu. Kente inince de tabelacılık yaptım.
Eğitim Enstitüsü Resim-İş Bölümünü bu birikimle ve 12 eylüle giden dar yollarda tamamladım. Elbette resimlerime etki edecektir.

 Fatih-1965

1965 yılında Trabzon İlköğretmen Okulun'da Fatih sergisindeki Fatih adlı resmimle başlayan süreç...

Şakir Sağlam

Telefon: +90 (552) 2005532 
Email: skrsaglam@gmail.com 

Email: sakirsaglam@msn.com 

Tsanat

"Türkelli'den Tünya'ya bir Damla T"

 

Dil Çevirici

trzh-TWenfrdejalvrues
Turkey 65.1% Turkey
United States 15.8% USA
Russia 13.8% Russia

Total:

9

Countries
2460339
Today: 1